Hľadáte stabilného partnera pre Váš projekt ?

Profil firmy

MAS Slovakia, s.r.o. vykonáva čiastkové demontáže, ako aj demontáže kompletných celkov, výrobných liniek, konštrukcií či potrubí.

Uskutočňujeme ich neexplozívnym studeným rezaním delením zariadení a potrubí plameňom. K uvedenému servisu prislúchajú taktiež zdvíhacie či žeriavové činnosti, doprava a priemyselné premiestňovanie. V prípade, že ide o premiestňovanie technológie s jej opätovným využitím a následným oživením vo výrobe, naša spoločnosť zabezpečí zálohovanie riadiacich PLC systémov, NC a CNC systémov. Naša spoločnosť zabezpečí odpojenie elektrickej časti zariadenia a odbornú demontáž a zakonzervovanie zariadenia, ako aj jeho naloženie a transport zariadenia na nové miesto využitia.

  • V prípade, že Vás zaujala jedna či viacero aktivít našej spoločnosti, bude pre nás cťou stať sa, po splnení Vašich vstupných procedúr, Vašim stabilným partnerom. Vopred ďakujem za prejavenú dôveru.

    Ing. Milan Vozár

    CEOMAS Slovakia s.r.o

    Ing. Milan Vozár

Odborná demontáŽ

Priemyselné demontáže so spätnou montážou na novom mieste, programovanie liniek a elektroinštalácie.

Šetrenie času

Vlastný inžiniering, vrátane riadenia projektu, čo v konečnom dôsledku znamená pre zákazníka šetrenie času a úsilia.

Školený personál

Všetky projekty vykonávané pod dohľadom bezpečnostného technika, ktorý zabezpečí prípravu a aplikovanie všetkých bezpečnostný pravidiel.

Hydraulický systém 400 t.

Ako jediný na Slovensku vlastníme zdvihový hydraulický systém do 400 ton. Zabezpečí možnosť manipulácie aj s nadrozmerným nákladom či konštrukciou.

Naše projekty

Kontakt

MAS Slovakia s.r.o.

Pod lesom 866/16
922 21, Moravany Nad Váhom
Slovakia

IČO: 46 215 697, DIČ: 2023276794
IČ DPH: SK2023276794
Reg.: OR OS Trnava / Sro / 27606/T

Tel.: +421 910 202 080
Fax: +49 162 706 9555
vozar@masslovakia.sk

Certifikát finančnej stability

Vytvoril Adam Gluch

MAS Slovakia s.r.o na Facebooku

sledujte náš tým v akcií a budte snami v spojení.